eyal676

מניית AAN ללונג--61.38

לונג
eyal676 מעודכן   
NYSE:AAN   Aarons Holdings Company, Inc.
AAN/אהרון סקטור-תעשיות מגזר-שירותי השכרה וליסינג
החברה קיבלה העלאת דירוג בסוף 2019 מריימונד גיימס לקניה חזקה
ומבנק אוף אמריקה לקנייה וליעד אנליסטים ממוצע של 79.00.
נראית בתבנית קלאסית לסגירת הגאפ מהדוחות השליליים לאחרונה.
פרצה משולש וביום שישי פרצה רמת התנגדות/דשדוש משמעותית ששימשה בעבר כתמיכה חזקה מאד
בנר שפרץ וסגר מעל ממוצע 200 במחזור גדול ונראית טוב להמשך עליות בתמיכת התלכדות הממוצעים כנדרש.
אין באמור לעיל המלצה.
הערה:
אחלה טרייד 2.5$ בכסף וסטופ שלי עובר לכניסה--טרייד ללא סיכון

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.