eyal676

AAPL-ההיית 137.98או חלמתי חלום?

לונג
NASDAQ:AAPL   Apple בע"מ
timing is everything-AAPL
מניית אפל-אין צורך להכביר במילים אודות הצד הפונדמנטלי שכולנו מכירים
ויש הקוראים לה '' מובילת המדדים''- נראה שהפיצול ל 4 השפיע עליה לרעה
בניגוד למצופה מה שנקרא - הפוך על הפוך.
אנסה להציג את הצד הטכני באופן שידגם כניסה פוטנציאלית ללונג אידיאלי/ג.נ-מחזיק.
בבחינת העבר/חוכמת ההמונים ניתן להבחין בהתנהגות דומה של המניה כיום באופן התיקון
המתרחש כרגע למרות שחובה להדגיש שיש צורך בגמישות מחשבתית באופו הראייה של הגרף
דהיינו: העבר לא בהכרח יחזור על עצמו באופן זהה לחלוטין ועלינו לגלות גמישות "לזליגות'' מסוימות
ביחסי התיקון/יחסי פיבו על מנת למכסם את הפוטנציאל בטרייד מבחינת יחסי סיכוי/סיכון.
אני מחפש רמות תמיכה משמעותיות בגרף שעליהן אחפש F.B -פריצת שווא שתגיע מן הסתם
במודל ה -V -הפוך במקרה שלנו.
רמת מחיר 96-101 היא רמת הגאפ האחרון ואני מניח בסבירות גבוהה שהמחיר ישאף לחזור אליה
לסגירת הגאפ ומשם נקבל סיום תיקון ויציאה צפונה ליעד 1-שיא אחרון ב 137.98
PRZ-איזור היפוך/ריברסל םוטנציאלי ושם ארצה לראות P.A-פרייס אקשן כדוגמא- נר פטיש כמו בתיקון הקודם
שיסמן על חזרת הקונים ויוציא את המניה מהמוד הדובי למוד שורי שכמובן ניתן לתזמן בבדיקת היציאה לאחר
פריצת הוודג/קו ההתנגדות האלכסוני שילווה כמובן ב RSI מעל 50.
כרגע מבחינה טכנית-אנחנו בטרנד דובי כשביום המסחר האחרון ראינו שבירת ממוצע 50 מטה-המחיר נתמך עליו מ 22.4 מעל 4 חודשים.
הגענו לקו מגמה עולה שהמחיר נתמך עליו פעמיים בעבר ועדיין לא ביסס את אמינותו כתמיכה בנגיעה 3.
אנחנו נמצאים כרגע בטריטוריה דובית מבחינת RSI-מתחת 50- המחיר מתכנס לו בכעין וודג.
PRZ-מחיר 96-101 יהווה תיקון 78.6 פיבונאצי לגל העולה האחרון ובנוסף יהווה ירידה של כ-30% מהשיא.
98.55--רמת מחיר ממוצע 20 בגרף W שבועי.
23.3.20-קיבלנו תיקון ראשון של 61.8 פיבו לגל העולה בצירוף סטייה שורית בRSI ואז נר פטיש/חזרת הקונים
על רמת התנגדות שהפכה לתמיכה ויצאנו צפונה עד לשיא אחרון ב 137.98.
24.7-קיבלנו תיקון קטן לעלייה כש RSI נשאר מעל 50 והמשכנו צפונה.
21.9-1.10-?...מצפה לסיום התיקון וחזרה לטרנד הראשי לשיא אחרון וליעד 2-מחיר 150.
שנה טובה ומבורכת לכולם.
אין באמור לעיל המלצה.