eyal676

AAPL-ההיית 137.98או חלמתי חלום?

לונג
NASDAQ:AAPL   Apple בע"מ
timing is everything-AAPL
מניית אפל-אין צורך להכביר במילים אודות הצד הפונדמנטלי שכולנו מכירים
ויש הקוראים לה '' מובילת המדדים''- נראה שהפיצול ל 4 השפיע עליה לרעה
בניגוד למצופה מה שנקרא - הפוך על הפוך.
אנסה להציג את הצד הטכני באופן שידגם כניסה פוטנציאלית ללונג אידיאלי/ג.נ-מחזיק.
בבחינת העבר/חוכמת ההמונים ניתן להבחין בהתנהגות דומה של המניה כיום באופן התיקון
המתרחש כרגע למרות שחובה להדגיש שיש צורך בגמישות מחשבתית באופו הראייה של הגרף
דהיינו: העבר לא בהכרח יחזור על עצמו באופן זהה לחלוטין ועלינו לגלות גמישות "לזליגות'' מסוימות
ביחסי התיקון/יחסי פיבו על מנת למכסם את הפוטנציאל בטרייד מבחינת יחסי סיכוי/סיכון.
אני מחפש רמות תמיכה משמעותיות בגרף שעליהן אחפש F.B -פריצת שווא שתגיע מן הסתם
במודל ה -V -הפוך במקרה שלנו.
רמת מחיר 96-101 היא רמת הגאפ האחרון ואני מניח בסבירות גבוהה שהמחיר ישאף לחזור אליה
לסגירת הגאפ ומשם נקבל סיום תיקון ויציאה צפונה ליעד 1-שיא אחרון ב 137.98
PRZ-איזור היפוך/ריברסל םוטנציאלי ושם ארצה לראות P.A-פרייס אקשן כדוגמא- נר פטיש כמו בתיקון הקודם
שיסמן על חזרת הקונים ויוציא את המניה מהמוד הדובי למוד שורי שכמובן ניתן לתזמן בבדיקת היציאה לאחר
פריצת הוודג/קו ההתנגדות האלכסוני שילווה כמובן ב RSI מעל 50.
כרגע מבחינה טכנית-אנחנו בטרנד דובי כשביום המסחר האחרון ראינו שבירת ממוצע 50 מטה-המחיר נתמך עליו מ 22.4 מעל 4 חודשים.
הגענו לקו מגמה עולה שהמחיר נתמך עליו פעמיים בעבר ועדיין לא ביסס את אמינותו כתמיכה בנגיעה 3.
אנחנו נמצאים כרגע בטריטוריה דובית מבחינת RSI-מתחת 50- המחיר מתכנס לו בכעין וודג.
PRZ-מחיר 96-101 יהווה תיקון 78.6 פיבונאצי לגל העולה האחרון ובנוסף יהווה ירידה של כ-30% מהשיא.
98.55--רמת מחיר ממוצע 20 בגרף W שבועי.
23.3.20-קיבלנו תיקון ראשון של 61.8 פיבו לגל העולה בצירוף סטייה שורית בRSI ואז נר פטיש/חזרת הקונים
על רמת התנגדות שהפכה לתמיכה ויצאנו צפונה עד לשיא אחרון ב 137.98.
24.7-קיבלנו תיקון קטן לעלייה כש RSI נשאר מעל 50 והמשכנו צפונה.
21.9-1.10-?...מצפה לסיום התיקון וחזרה לטרנד הראשי לשיא אחרון וליעד 2-מחיר 150.
שנה טובה ומבורכת לכולם.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.