liormeitar

ABT מעניינת מתמיד

לונג
NYSE:ABT   Abbott Laboratories
כפי שניתן לראות הגרף נמצא על ממוצע נע 100 ובנוסף לכך על רמת מחיר קריטית.
פיבונאצי מחזק את התיקון הבריא וכל מה שניתן הוא להמתין לתבנית היפוך שתיקח את הגרף למעלה.
כמובן שיש צורך בחיזוק של כלים נוספים, הגרך מספק תמונה יפיפייה.

אין באמור המלצה - לצרכים לימודיים בלבד!
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.