Smart-tradeIL

מניית ABT - לונג לאחר תיקון לרמות נמוכות יותר

לונג
NYSE:ABT   Abbott Laboratories
החברה נמצאת בסקטור הבריאות.

ניתן לראות כי המגמה הראשית מתחזקת כעת לאחר התיקון שהסתיים בטווחי הפיבונצ'י.

כעת לאחר אישור אגרסיבי כלפי מעלה.

נפחים ואינדיקטורים תומכים בהמשך עליות.
נראה כי כסף נכנס למניה והיא מתחילה לצבור מומנטום כלפי מעלה.

תגובות