kobirav2

$ACB בול פלאג וריברסל קטן

לונג
NYSE:ACB   None
צפיות ‎101‎
1
$ACB חברת הקאנביס הנסחרת ביותר פלטפורמת רובין הוד נראית שהיא הולכת לפרוץ את איזור ה13.90
התצורה מאה גם רוורסל וגם בול פלאג
עסקה פעילה: יצא לפועל טסה לכיון ה15 דולר עם עליות קרוב ל 10 אחוז
עסקה סגורה: הגיע לסטופ: איזה סרקוזי זרקה אותנו החוצה אחריה שעלתה יפה בהתחלה

תגובות