yaniv-peretz

מניית ACCD

לונג
NASDAQ:ACCD   Accolade, Inc.
ניתוח טכני ושיפוטי על פי גרף חודשי

המניה צוללת בחדות כלפי מטה בליווי מחזורי מסחרים גדולים מאוד ולכן הדבר עלול לאותת לנו על היחלשות של המוכרים ואפשרות לתחילתו של תהליך אשר בחודש וחצי האחרונים להערכתי גם ויצר לנו טווחי מסחר ברורים.


כאשר אנו עוברים לגרף שבועי אנו כבר רואים בגרף את התנועה הצידית אשר החלה ויחד עם זאת החל תהליכו של הניתוח השיפוטי, ויחד עם זאת נבדוק יותר לעומק את התהליך על ידי גרף יומי על מנת לראות בבירור יותר את התהליך ואת טווח הרמות שיהפכו לטווח מסחר על פי היצע וביקוש.

ולעת עתה להערכתי האישית אנו בתהליך של איסוף ולכן נמתין לאיזה איתות איכותי לכניסה לפוזיציה.

אין באמור המלצה לקנות/למכור וכל הפועל או לוקח החלטה עפ"י סקירה זאת הינה מתבצעת ע"י שיקול דעתכם האישית ועפ"י אופי כללי המסחר המקובלים עליכם בלבד!!!

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.