yossimor83

קרדנו מדשדש

yossimor83 מעודכן   
BYBIT:ADAUSDT.P   ADAUSDT Perpetual Contract
בשבוע האחרון המחיר מדשדש -נתמך על מחיר 0.5622 ומתנגד ב0.595
במגמה הזאת הטכני לא מגלה לאן נלך ונצטרך לחכות לנרות היפניים שנגיע לקוויי התמיכה וההתנגדות.
אתמול היה נסיון לפרוץ את ה0.595 ללא הצלחה ויכול להיות שיהיה נסיון נוסף לפרוץ את הקו במהלך היום, במידה ולא נחזור ל0.595 ונרד ישר לתמיכה ב0.5622 נצפה לתמיכה בנרות היפניים, במידה ולא נקבל תמיכה היעד לשבירה מסומן על הגרף, היעד במידה ותהיה פריצה של 0.595 מסומן גם.
עדכונים בהמשך, בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
הערה:
עדכון 08-04 שעה 11:00
נסיון פריצה של ההתנגדות, במידה ונפרוץ את ה0.595 נהיה בשלים להגיע ליעד למעלה, במידה ונקבל כוכב ערב או תבנית היפוך אחרת , נרד לתמיכה ב0.562
עדכונים בהמשך, בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
הערה:
עדכון 08-04 שעה 12:00
הדשדוש נפרץ ויש סיכוי שהמחיר יחזור לבדוק אותו, אז תרחיש של ירידה ל0.595 יכול לקרות כדי לבדוק שההתנגדות הפכה לתמיכה ומשם הגעה ליעד, תרחיש שני של עליה ישירה ליעד ותרחיש שלישי שיורדים ל0.595 והתמיכה לא מחזיקה וחוזרים לתוך הדשדוש בחזרה( סבירות נמוכה)
עדכונים בהמשך, בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
עסקה סגורה: היעד הושג
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.