yossimor83

משולש תקרה שטוחה מוכן לפריצה בתוך תעלה עולה

לונג
yossimor83 מעודכן   
BYBIT:ADAUSDT.P   ADAUSDT Perpetual Contract
קרדאנו נמצא בגרף היומי ו4 שעתי בתוך תעלה עולה ורוצה לגעת נגיעה חמישית בקו תעלה עליון באזור 0.45, בתוך יומי יצר משולש תקרה שטוחה ב0.396 עם 6 נסיונות פריצה שלאחר כל נסיון ירדנו לתמיכה של קו מגמה ותעלה, הצפי והסבירות הגבוהה שעולים לפרוץ את התקרה של 0.396 ועולים לנגיעה בקו תעלה עליון ב0.45 שם נחפש את האיתות ה4 שעתי לצאת מהלונג ולהכנס לשורט
נשים סטופ לוס במידה ונשבור את ה0.372
בכל תבנית יש סבירות ותמיד יכול לקרות מצב שטעינו בניתוח ואנחנו חייבים לקחת בחשבון את האופציה לצאת במינימום נזק.
בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
עסקה סגורה: הגיע לסטופ
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.