yossimor83

קרדאנו בתוך משולש תחתית שטוחה נתמך בקו אופקי ומוכן למהלך עולה

לונג
yossimor83 מעודכן   
BINANCE:ADAUSDT.P   Cardano / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
קרדאנו נמצא בגרף היומי והשבועי בתוך משולש תחתית שטוחה ונתמך בשבועיים האחרונים במחיר 0.25 סנט תמיכה אופקית מאוד חזקה, איתותי קניה בנרות יפנים מחזקים את הסבירות לעליה.
הסבירות היא לעליה לקו המגמה סביב 0.31-0.32 ושם לצאת ולחכות לאיתות כדי להכנס לשורט.
נשים את הסטופ לוס במידה ותהיה סגירה יומית מתחת ל0.249
בהצלחה!
הערה:
עדכון 06.09: מבחינת התוך יומי בטווחים הקצרים הגרף נמצא במגמת דשדוש ובשל לירידה ולנגיעה במחירים 0.249-0.2511, משם יהיה בשל למהלך עולה ופריצת הדשדוש ב0.2586(בימים הקרובים).
ניתוח של התוך יומי מעלה את הסבירות למהלך עולה בגרף היומי ולהגעה ליעד ב0.31-0.32.(יכול לקחת ימים או שבועות).
גם ה4 שעתי בתוך דשדוש ומהלך עולה ממחיר 0.2494 אמור להביא אותנו לנגיעה בקו האופקי העליון של הדשדוש ב0.2728,במידה ונגיע אליו נהיה בשלים לפריצתו אבל קודם נפרוץ אץ הדשדוש הטווחים הקצרים.
שבירה מוכחת בלי נרות מלחמה של 0.2484 יבטל את הניתוח ונצא בסטופלוס.
בהצלחה!
הערה:
עדכון 10.09:בתוך יומי 4 שעתי היה ניסיון לשבור את קו התמיכה האופקי ב0.2494 והגענו למחיר נמוך של 0.2410 אבל הקונים נכנסו מיד לפעולה ועוד לפני סגירת הנר קיבלנו פטיש עם סגירה על קו התמיכה, מבחינה טכנית מחיר מצוין לכניסה ללונג ונקבל חיזוק במידה ונראה את הנר הבא נלחם על הקו ( דוג'י, פטיש
או פטיש הפוך) או אפילו נותן בולען על הפטיש שיחזק את הסבירות למהלך העולה.
סגירה 4 שעתית שהיא לא נר מלחמה מתחת ל0.249 תסמן לנו לצאת בסטופ לוס ולבטל את הניתוח.
בהצלחה!
הערה:
עדכון: אמנם שברנו את קו ה0.249 ב4 שעתי אבל קיבלנו תמיכה ותבנית חודר בקו תמיכה האחרון החשוב ב0.239 שזה קו שתמך פעמיים בעבר בסוף דצמבר וב10 ביוני.
מבחינתי אפשר להוריד את הסטופ לוס ל0.239,שבירה שלו ב4 שעתי והצפי יהיה להמשך ירידות.
בהצלחה!
הערה:
עדכון 27\09 שעה 14:45-המחיר נמצא בתוך יומי בתוך משולש תחתית שטוחה , כרגע נמצא במחיר 0.2473 ועולה כדי לבחון התנגדות ב0.249, מבחינתי שם אפשר לצאת ולסגור פוזיציה, מחכות שם הרבה התנגדויות והצפי שלי לירידות בימים הקרובים.
**אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. המידע בדף מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מעודכנים. הכותבים בדף עשויים להחזיק בניירות המוזכרים בו (בכפוף לחוק). הכתוב בדף זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.
עסקה סגורה: הגיע לסטופ
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.