yossimor83

קרדנו בשל למהלך עולה

לונג
yossimor83 מעודכן   
BYBIT:ADAUSDT.P   ADAUSDT Perpetual Contract
עסקה קצת מסוכנת בגלל המצב בשווקים אבל המחיר יורד בתוך תעלה שאמורה לפרוץ ואולי להגיע לקו המגמה היורד בכדי לבדוק התנגדות,
במידה ופורצים את התעלה המחיר יעלה 250 נק
סטופלוס בשבירה של 0.568
עדכונים בהמשך, בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
הערה:
עדכון 03-04 שעה 07:00
המחיר ממשיך להיתמך בקווי התעלה וגם בקו ההתנגדות האופקית ב0.568,
המתנדים מראים על חוזק ומתחזקת הסבירות שהמהלך העולה יקרה,
סיכוי גדול שהעלייה תהיה קצרה וכשנגיע לאחד היעדים המחיר יסתובב ויחזור חזרה לירידות.
הכל תלוי בהתנהגות הגרף ובתבניות נרות יפנים בקווים החשובים, ובכל זאת לא לשכוח את הסטופלוס בשבירה של 0.568
עדכונים בהמשך, בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
הערה:
עדכון 03-04 שעה 18:00
המחיר פרץ את התעלה אבל לא נותן את המהלך העולה, נראה שיכול להיות שבמקום תעלה אנחנו בדשדוש ובמצב הזה במידה ונרד ל0.568 ולא נקבל תמיכה חזקה בתוספת לתבנית נרות להיפוך נצא בסטופלוס...
עדכונים בהמשך, בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
עסקה סגורה: הגיע לסטופ
עסקה פעילה:
המחיר שבר אבל חזר חזרה ונתן כוכב בוקר בכל הטווחים...במידה ופורצים את ה0.59 נקבל את היעדים
עדכונים בהמשך, בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
הערה:
עדכון 05-04 שעה 11:00
פרצנו את 0.59 פריצת שווא וחזרנו חזרה לתמיכה ב0.568 במידה ונשבור את התמיכה נצא בסטופלוס , במידה ונקבל תבנית נרות יפנים להיפוך נרות כמו דוג'י ואחריו בולען או פטיש נוכל להישאר בעסקה.
עדכונים בהמשך, בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
הערה:
עדכון 06-04 שעה 19:30
קו התמיכה ב0.568 נתמך עם 2 תבניות נרות להיפוך ב 4 שעתי (טווח אמין בתוך יומי)+ סטייה שורית במתנד מומנטום -איתותים שמחזקים את הסיכוי לעליה.
לא לשכוח סטופלוס בשבירה של 0.568
עדכונים בהמשך, בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
הערה:
עדכון 07-04 שעה 13:30
עולים לאט אבל עולים.
במידה ונפרוץ את ההתנגדות ב0.595 סביר שהמחיר יבדוק אותו, במידה ונקבל עליו תמיכה אחרי הפריצה נהיה בשלים להגיע ליעדים. בטווח ה4 שעתי נראה שאנחנו בדרך לשם.
במידה ולא נפרוץ את ב0.595 נחזור חזרה לתמיכה ב0.568 ובמידה ולא נתמך שם נצא
בסטופלוס בשבירה של ה0.568
עדכונים בהמשך, בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
הפקודה בוטלה:
אנחנו בדשדוש ואעלה רעיון חדש, המחיר לא פרץ את ה0.595 ונראה שיורד לבדוק את התמיכה ב0.56
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.