yossimor83

קרדאנו במשולש תחתית שטוחה(קו מגמה מתוקן)

שורט
yossimor83 מעודכן   
BYBIT:ADAUSDT.P   ADAUSDT Perpetual Contract
10-02 שעה 22:00
ברעיון הקודם שהעליתי המסחר התנהל בתוך משולש תחתית שטוחה, הרעיון הלך נגדי כשהמחיר פרץ את קו המגמה אבל לדעתי ברעיון הנוכחי יש קו מגמה חזק שהתנגד אתמול ב4 שעתי ונתן איתות ראשוני לשורט, ועכשיו ככל הנראה בדרכו לקו המגמה שוב.
במידה ונקבל איתות כוכב הערב או נרות מלחמה כמו דוגי ,כוכב, איש תלוי ,בולען ,ענן מכסה או הרמי ב4 שעתי על קו המגמה היורד זאת תהיה לדעתי הזדמנות מצויינת לשורט, וזה יהיה חיזוק כי זה כבר האיתות השני.
בטווח היומי הנר של אתמול נסגר על ממוצע 50 במידה ונסגור נר יומי של כוכב ,דוג'י או איש תלוי הסבירות לשורט תעלה במיוחד כשמתנד סטוכסטיק בקניות יתר.
סופר חשוב לעקוב איך ייסגר הנר היומי ב02:00 בעוד 4 שעות...
במידה ותהיה פריצה ב4 שעתי או היומי לא אכנס לשורט והרעיון יתבטל.
עדכונים בהמשך, שבוע טוב ובהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.


הפקודה בוטלה:
שבוע טוב
כשהמחיר הגיע לקו המגמה בכל טווחי הזמן המחיר לא עצר בקו ופרץ אותו בעוצמה וזה קרה לקראת סגירת הנר היומי.
לא היה איתות כמו שציפיתי שיהיה ולכן הרעיון מתבטל ואין שורט.
נחפש רעיון חדש בחודש הקרוב ונעדכן
בהצלחה
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
עסקה פעילה:
11-02 שעה 20:00
ניתן צ'אנס נוסף לרעיון,
קיבלנו כוכב ערב ב4 שעתי שמחזיר אותנו אל מתחת לקו , בנוסף מתנד סטוכסטיק מראה על מומנטום גבוה בנגיעה הראשונה בקו ומומנטום נמוך יותר כשהמחיר פרץ את הקו, סטייה שמרמזת על ירידה צפויה.
במידה ונחזור לעליות אל מעל לקו נצא בסטופלוס
בהצלחה!!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
עסקה סגורה: הגיע לסטופ
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.