yossimor83

קרדאנו במשולש תקרה שטוחה

לונג
yossimor83 מעודכן   
BYBIT:ADAUSDT.P   ADAUSDT Perpetual Contract
קרדאנו יצא מתעלה יורדת והכניס את עצמו למשולש תקרה שטוחה שבסופו אמור לפרוץ.
המחיר לא פורץ מספר ימים את ה0.646 אבל יוצר קו מגמה עולה על תנאי.
במידה והמחיר ייגע בקו המגמה העולה וייתן תמיכה יהיה אפשר להגיד שהיעד הבא שלו הוא לפרוץ את ההתנגדות של 0.646 , ההגדרה של הטכני היא שבקרב בין קו מגמה לקו התנגדות אופקית הסבירות שקו המגמה ינצח גדול.
במידה ולא נקבל תמיכה באזור 0.622 לא נכנס ללונג.
עדכונים בהמשך, בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
הערה:
03\25 06:30
המחיר הגיע לתקרה , ואפשר לשנות את ההתנגדות ל0.649
הגרף מראה חולשה בטווחים הקצרים מה שמחזק את העובדה שכן נקבל איזשהי ירידה,
במידה והקו מגמה העולה יחזיק הסיכויים הגבוהים הם שנקבל פריצה של 0.649 והגעה ליעדים.
עדכונים בהמשך, בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
הערה:
עדכון 03\26 שעה 08:30
פרצנו את ה0.649 והגענו ליעד הראשון, במידה ותהיה ירידה לבדיקה של ה 0.649 נצפה לקבל תמיכה ובמידה ונקבל תמיכה נהיה בשלים להגיע ליעד השני.
במידה ונשבור את ה0.649 נצא בסטופלוס.
עדכונים בהמשך, בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
עסקה סגורה: הגיע לסטופ:
מי שהצליח לקח את היעד הראשון וכמעט את השני
הלונג הסתיים לדעתי, מחכה לתבנית הבאה שתגיע
בהצלחה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.