yossimor83

קרדנו במשולש יורד תוך יומי נרות 2 שעות

yossimor83 מעודכן   
BINANCE:ADAUSDT.P   Cardano / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
קרדנו נמצאת בתוך תעלה יומית יורדת והיא לקראת פריצה,
גרף תוך יומי בנרות של שעה /שעתיים נמצא בתוך משולש יורד DESCENDING
המחיר מקבל הנמכה מקו מגמה עליון יורד אבל נתמך בקו תעלה תחתון ותיק מחודש מאי שאורכו ארוך יותר מהקו העליון ומספר הנגיעות בו גדול יותר מהקו העליו לכן הנטייה היא לפריצה, הכיון הנוכחי הוא לנגיעה בקו העליון ובמידה ותהיה התנגדות יירד לבדיקה נוספת בקו התחתון, במידה ויפרוץ זאת תהיה פריצה גם של התעלה והצפי ליעד הסופי יהיה 0.57-0.59

**אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. המידע בדף מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מעודכנים. הכותבים בדף עשויים להחזיק בניירות המוזכרים בו (בכפוף לחוק). הכתוב בדף זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.
עסקה סגורה: הגיע לסטופ
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.