eldad2305

מניית ADSK

לונג
NASDAQ:ADSK   Autodesk, Inc
צפיות ‎42‎
1
מניית ADSK מסקטור התוכנה.
מניה למעקב.
המניה נתמכת על מחיר 270.00/274.00
ניתן לזהות שהמניה בתוך משולש.
המניה מעל הממוצעים ולכן נחשבת לחיובי.
מאידך המניה עלתה כבר מספר ימים ולכן נרצה לראות עוד תנועה מטה בתוך המשולש,
רק לאחר שהמניה שתייצר לנו אישור כניסה בתוך המשולש או מהיציאה של המשולש אזי נרצה להכנס לעסקה.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה

תגובות