NYSE:AG   First Majestic Silver Corp.
מניית AG קשורה לבורסת NYSE וקשורה לשוק הקנדי.

ניתוח טכני על סמך גרף יומי.

המניה יצרה מבנה מחירים יורד החל מאפריל 2022 ועד מאי 2022. כאשר ב - 12 במאי 2022, המניה יצרה מאמץ (נפח / מחזור מסחר) גדול אל מול תוצאה בינונית (נר אדום), אשר החלה לאותת על מכירות קצה ואף אולי על האטה או בלימת הירידות בנייר. ולאחר מכן החל תהליך של תנועה צידית / דשדוש במניה. על מנת ליצור תהליך של איסוף / פיזור בנייר.

ניתן לראות בבירור את השינוי בהתנהגות של הקונים אשר יכול להיות שהתהליך הינו איסוף סחורה ולהערכתי יש לחכות למציאת נק' נכונה להיכנס לפוזיציה.

אין באמור המלצה לקנות/למכור וכל הפועל או לוקח החלטה עפ"י סקירה זאת הינה מתבצעת ע"י שיקול דעתכם האישית ועפ"י אופי כללי המסחר המקובלים עליכם בלבד!!!

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.