Smart-tradeIL

מניית AGIO - המשך מומנטום כלפי מטה

שורט
NASDAQ:AGIO   Agios Pharmaceuticals, Inc
Healthcare | Biotechnology

מגמה ראשית בירידה, מגמה משנית ממשיכה את כיוון המגמה הראשית

ניתן לראות כי פרצו את קו התמיכה וישנה אפשרות להמשך מומנטום כלפי מטה למרות נר ההיפוך שאנו רואים. נר ההיפוך לא הגיע על רמה משמעותית ולכן אמינותו קטנה.

למרות שהאינדיקטורים מראים כי יש כניסת כספים בטווח הקצר, המומנטום הוא עדיין לשורט גם אם נקבל כמה ימי תיקון כלפי מעלה.

ישנה אפשרות לכניסה ברמת תמחור מעולה היום.

* אין באמור המלצה *
עסקה סגורה: היעד הושג: התמוטטות בשווקים ולכן למרות שהעסקה הצליחה, כמעט כל שורט היה מצליח.

תגובות