eldad2305

מניית AI

לונג
NYSE:AI   C3.ai, Inc
צפיות ‎39‎
3
מניית AI מסקטור התוכנה.
פלטפורמה לאינטליגנציה מלאכותית (זה העתיד)
חברה שעוסקת באופטימיזציה לניהול משאבים, לוגיסטיקה, בטיחות.
מדובר בעסקה לטווח ארוך/השקעה.
המחיר המשמעותי הוא מחיר 60.00, אך לא נרצה שתרד ממחיר 56.00.
לשמרנים יכולים להצטרף מעל 67. 40 , לאגרסיביים מהמחיר הנוכחי.
עליה וסגירה שבועית/חודשית מעל מחיר 76.00 וניתן להרים כוסית לחיים, חה............חה.....
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
כל הכתוב לשם למידה בלבד ואין זו המלצה לקניה ומכירת נייר הערך.תגובות