Yamit2000

AIMC מייצרת תבנית דגל

לונג
NASDAQ:AIMC   Altra Industrial Motion Corp
צפיות ‎58‎
4
AIMC מענף התעשייה
נמצאת במגמת עליה ראשית.
בגרף יומי מייצרת תבנית דגל וכן ניכרת התחזקות מגמת עליה.
רמת 38 מהווה רמת התנגדות ברורה באינטרוול זמן שונים.
ניתן לראות שבעבר רמה זו שימשה כתמיכה וכעת משמשת כרמת התנגדות.
היא תעניין מעל 38, לאחר נר אישור ועפ"י שאר כללי תיזמון הכניסה וכללי המסחר המקובלים.
שלוש נקודות חשובות:
1. היסטורית, רמת 40 מהווה התנגדות חזקה.
2. RSI נמצא קרוב לאיזורי קניית יתר כך שיתכן תיקון לפני פריצה.
3. המסחר הסתיים עם נר כוכב נופל.
לכן כרגע המניה נתונה למעקב.
כל הנכתב לעיל אינו בבחינת המלצה לקנות או למכור.
,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)

תגובות