SharonSwingHalleluya

מניית AIN - מעקב ללונג - אין באמור המלצה

לונג
NYSE:AIN   Albany International Corporation
מניית AIN : מחיר 48.9 מעקב עבורי למחר מעל 50. אין באמור המלצה🙊🍒
הערה: 49.72
הערה: 49.78
הערה: מחיר 54.76 עלייה יומית של 10%
הערה: 55.32 עלייה 4.46%
הערה: 55.46
הערה: מחיר 60.47 עלייה יומית של 9.13%
מתחילת הפוזיציה עלייה של 23.66% 💰🔥💰🔥
הערה: מחיר 65
הערה: מימוש קל ל 62.43
הערה: 70.98
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.