dvirher

לאחר תיקון המשך מהלך לכיוון השיא

לונג
NASDAQ:AKAM   Akamai Technologies, Inc
צפיות ‎44‎
1
כל האינדיקטורים תומכים במהלך, לאחר תיקון נוסף ניתן לקבל המשך מהלך לכיוון השיא הקודם

יעד 105.4

תגובות