eldad2305

מניית akam

שורט
NASDAQ:AKAM   Akamai Technologies, Inc.
מניית akam
ביצעה retset על קו תמיכה שנהפך לקו התנגדות במחיר 88.28.
המניה תעניין אותי סגירה מתחת למחיר 85.63.
תמיכה הבאה באיזור פיבונאצ'י 38.2% במחיר 79.42 .
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.