eldad2305

מניית akam

שורט
NASDAQ:AKAM   Akamai Technologies, Inc
צפיות ‎79‎
0
מניית akam
ביצעה retset על קו תמיכה שנהפך לקו התנגדות במחיר 88.28.
המניה תעניין אותי סגירה מתחת למחיר 85.63.
תמיכה הבאה באיזור פיבונאצ'י 38.2% במחיר 79.42 .
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.

תגובות