MoshikoYazdi

לונג לAKBA

לונג
NASDAQ:AKBA   Akebia Therapeutics, Inc
חברת Akebia Therapeutics , Inc,
בתחום הרפואה - תרופות.
נראה כי התחילה להתרוממם מסוף ינואר, מחיר טרגט לפי פינויז 7.00 , יש גאפ גדול לסגור מספטמבר.
(כדאי לקרוא ולהבין מדוע המניה צנחה) וכרגע נראה כי בתהליך צבירה\דישדוש מצאה תמיכה באיזור ה4.50,
לחכות לטריגר מתאים מעל 5.10.