Smart-tradeIL

מניית ALT - אלט שיפט דליט לדשדוש וטיסה!

לונג
NASDAQ:ALT   Altimmune, Inc.
Healthcare | Biotechnology | USA


תנועת מחירים:

כפי שניתן לראות, אנו בטווח דשדוש במשך תקופה ארוכה. מחודש נובמבר אנו מגמה חיובית בעל שיפוע בריא לפוטנציאל המשך עליות. כעת לאחר הישענות, נראה כי המומנטום חיובי מיותר מהשהיה בפריצות השווא הקודמות וכי בפריצה יוכל להתבצע Short Squeeze של לפחות 4% מכמות עסקאות השורט.

מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על מומנטום חיובי וכניסת כספים למניה שתומכת בתנועת המחירים על הגרף

יציאה חלקית תתבצע בTP 1 כאשר הפוטנציאל המלא הוא מעל שיא כל הזמנים.

עסקה אגרסיבית ומסוכנת, להיכנס רק עם ניהול נכון.
אישית אני שם כבר מהפרה מארקט בכמות חלקית, אבל כמובן לא המלצה לאף אחד :)

** אין באמור המלצה לפעולה **

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.