eldad2305

מניית amag

שורט
NASDAQ:AMAG   None
צפיות ‎107‎
2
מניית amag מסקטור הביוטכנולוגיה.
מגמה ראשית בירידה.
המניה נעצרה על קו מגמה יורדת של התעלה הראשית ועל ממוצע 200 שמהווה התנגדות.
אתמול המניה ירדה 5.42% ויצרה נר אוקר אדום שסגר מתחת לממוצע 200 וממוצע 20 ושבר את הקו האפ טרנד.
מתנד rsi בסטייה שלילית.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה

תגובות

פרסם מאיזה מחיר כדאי להכנס ? באיזה מחיר נכנסת אם בכלל ? איפה סטופ ?
נראה מעניין אבל אני בחוץ 😊
השב