erezlevi2580

81.5% מוסדיים ורצף עולה שמתחיל זה עתה !!

לונג
NASDAQ:AMAT   Applied Materials, Inc
צפיות ‎109‎
3
אני לא כל-כך אוהב לתת מלא המלצות אחת אחר השניה אבל השוק מספק הזדמנויות ממש ממש טובות. וזה יהיה פשוט חטא להתעלם מאותן הזדמנויות !

מניה שיצרה תשואה של 100% בחמש שנים האחרונות אחרי חיתוך של כ-50% מדצמבר 2018 השחור.

מניה עם נתונים פשוט פנומנלים, אבל מה שבעיקר מעניין אותי זה שהיא קטעה רצף יורד ומתחילה רצף עולה מחדש יולי.
אוהב שממוצע 10 שינה את השיפוע והוא לאט לאט מתקרב לחצות את ממוצע 20 שמראה לנו על עוצמה שנכנסת בטווח הקרוב.
מה גם אני מאוד אוהב את הנר החודשי שהמניה יצרה, נר חזק של קונים.

good luck bulls !!!

תגובות

גם בשבועי...
השב
וגם בשבועי..התנגדות משמעותית
השב
erezlevi2580 Yamit2000
@Yamit2000,
את צודקת עמית, כמו שאת רואה סימנתי גם בחודשי קו התנגדות.
מכיוון שאני מעלה אינטרוול חודשי אז ההתנגדות שלנו לא ממוקמת בדיוק על אותו הסנט, אבל ההתנגדות שם.
התנגדויות קיימות כדי שיפרצו אותם...נקווה שגם הפעם חח
+1 השב
יש גם עלייה בנפח המסחר. (למרות שהיא נמצאת עכשיו באיזור התנגדות עפ"י היומי)
השב