tsippi100

AMC -עונת המשולשים בעיצומה- מקרה בוחן

לונג
NYSE:AMC   AMC Entertainment Holdings, Inc
התלבטתי רבות בנוגע לסוג המשולש שנוצר כאן
משולש עולה - נופל מכיוון שמשולש עולה נוצר במסגרת זמן ארוכה יותר- עד שלושה חודשים
דגלון - נופל גם במסגרת הזמן מאחר ומדובר בתבנית של עד שלושה שבועות . והמשולש הנוכחי הוא בן חודש.
בחרתי במשולש סימטרי, אישור למשולש יקרה בפריצה של הגבול העליון של המשולש מחר , אצלינו זה כבר היום -אחרת התבנית מבוטלת .
נראה לי קצת דימיוני למדוד את מחיר היעד בטכניקה של קו מקביל לגבול התחתון של המשולש , אממה , המציאות לעיתים עולה על כל דימיון.
הרעיון הוא לימודי ואינו מהווה בשום צורה המלצה כזאת או אחרת.
הערה: לא קיבלנו בינתיים אישור לאף אחד מהמשולשים , אני עושה התאמות למשולש הסימטרי...עד התנועה המיוחלת...אם בכלל:)

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.