NASDAQ:AMD   מכשירי מיקרו מתקדמים בע"מ
ניתוח שני - AMD

בניתוח הקודם שהעליתי קיווינו שהמניה תיתמך בקו התמיכה האופקי המתואר, זה שסומן בניתוח הקודם כאמור, ואכן כך קרה. דבר נוסף הוא שסימנתי את הנתיב האפשרי בצבע כתום ונראה שהגענו לנקודה הבאה בנתיב. בדיוק בסיום המסחר אתמול, המניה נגעה בקו ההתנגדות האלכסוני אליו כיוונתי. אני מאמין שהמניה עשויה להיזרק מעט מטה לפני שהיא תמשיך לעלות, אך לפי המומנטום שמתרחש בימים האחרונים לא אופתע אם היא תפרוץ את אותו קו ו"תצא" מהצינור בו היא נמצאת כבר למעלה משבעה חודשים.
נמתין להתפתחויות.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.