mark.yashayev

שורט או כלום

שורט
NYSE:AMH   American Homes 4 Rent
צפיות ‎55‎
1
ממתין לתזמון
נדרש טריגר טכני ברור ומובהק לשורט.
הערה: יעדים: בשבירה של 24 יעדים 20 ו 17.8 . סבירות גבוה לדשדוש מבשך זמן רב בין לבין. העדפה לסגירת פוזיציית שורט בכל מחיר מתחת ל 20

תגובות

בהצלחה
השב