Zohar_Leibovich

אמזון

שורט
NASDAQ:AMZN   Amazon.com
שנה חדשה בפתח

לצערי טרם סיימתי לעבור כל המניות בשוק ואני די בהתחלה, אמשיך לעבור על הרשימה, בכל מקרה פטור בלא כלום... אז צרפתי את מניית amzn אמזון.

זיהוי החולשה במנייה מכניס אותה לרשימה השנתית כפוטנציאלית לעסקת מכר.

לכל מי הסימן הוא קצת מוקדם, אז ודאי שכך זה טיבה של רשימת מעקב להכניס לאותכם את המניות לקראת הבשלה ולפעול ככל "שהפרי מבשיל".

התפתחות של נר/בר דחף מטה יהיה הסימן הראשון להמשך תהליך הפיזור וכניסה שלב 4/5 חמש בשלבי התפתחות הפיזור.

המפה המצורפת היא חודשית - שנה מוצלחת לכולם

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.