liormeitar

מניית AON נמצאת ברמת מחיר קריטית

לונג
NYSE:AON   Aon plc
כפי שניתן לראות נוצרה תבנית היפוך בדמות פטיש על רמה קריטית וזאת לאחר תיקון בריא ומתון בן 8 ימי מסחר.
בנוסף הפטיש התקבל על ממוצע נע 100 עד 200 ובתוספת שימוש בכלים טכניים נוספים כמו פיבונצ׳י, סטוכסטיק, רצועת בולינגר המאותתים לנו על היפוך כלפי מעלה, ניתן לצפות חזרת קונים משמעותית.

אין באמור המלצה
NYSE:AON

תגובות

נראה כמו ריברסל מדהים...בפוטנציאל
השב