liormeitar

מניית AON נמצאת ברמת מחיר קריטית

לונג
NYSE:AON   Aon plc
כפי שניתן לראות נוצרה תבנית היפוך בדמות פטיש על רמה קריטית וזאת לאחר תיקון בריא ומתון בן 8 ימי מסחר.
בנוסף הפטיש התקבל על ממוצע נע 100 עד 200 ובתוספת שימוש בכלים טכניים נוספים כמו פיבונצ׳י, סטוכסטיק, רצועת בולינגר המאותתים לנו על היפוך כלפי מעלה, ניתן לצפות חזרת קונים משמעותית.

אין באמור המלצה
NYSE:AON
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.