NYSE:AOS   A.O. Smith Corporation
צפיות ‎43‎
1
לדעתי נראית נהדר בתצורת הגרף שהיא יוצרת.
טכני- מגמת ירידה מתמשכת בטווח הארוך
טווח בינוני-קצר במגמת עלייה. אפשר לראות שיש פוטנציאל יפה לתבנית U עד קו ההתנגדות העליון שבקצה התעלה.
עדיין מתחת לדאון טרנד השבועי והעיקרי (קו חוצה בתוך התעלה שהוא שייך המגמה הראשית) שהוא וממוצע 200 משמים כהתנגדות קרובה.
נראית מאוד טוב לטעמי רק שבימים האחרונים יש ירידת מחזורים כוללת ולכן צריך לבחון סגירה.
אין באמור המלצה