liormeitar

פטיש על תמיכה שהייתה בעבר התנגדות

לונג
NYSE:ATHM   Autohome Inc.
כפי שניתן לראות נוצרה לנו פה תבנית היפוך בצורת פטיש על קו התנגדות חזק מהתקופה האחרונה.
הפטיש יושב על ממוצע נע 20.
יש לשים לב למצב השוק כרגע. וויקס גבוה והכיוון לא חיובי בהכרח. לשקול ניהול סיכונים בהתאם.

בהצלחה לכולם
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.