eyal676

AYX שורט

שורט
NYSE:AYX   Alteryx, Inc
AYX-טכנולוגיה/אפליקציות
מניה שחגגתי עליה החודש בפוזיציית שורט שפורסמה כאן והגיעה ל-3 היעדים.
ניתוח של גלי אליוט מראה שאנחנו בעיצומו של תיקון מורחב וספציפית ברגל C
המורכבת מ 5 תתי גלים כשאני ינסה לרכב בשורט על גל 5.
2 אופ קיימות לכניסה לטרייד; אגרסיבית מיידית/בחזרת המחיר למעלה ליצירת פסגה כפולה.
יעד מצוין בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.
הערה:
הערה: זה היה הטרייד הקודם במניה זאת
הערה: טרייד יצא לדרך
הערה: נכנסתי שורט בשער 93.83 עידכונים בהמשך
הערה: חזרנו למחיר הכניסה לאחר שהמחיר יצר דאבל טופ כמו הסנריו באדום
אני מאמין ששבוע הבא אקטוף את הפירות
הערה: רווח של 5.5$ למניה -סטופ עובר לכניסה עד להגעה ליעד

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.