eyal676

AYX שורט

שורט
NYSE:AYX   Alteryx, Inc
AYX-טכנולוגיה/אפליקציות
מניה שחגגתי עליה החודש בפוזיציית שורט שפורסמה כאן והגיעה ל-3 היעדים.
ניתוח של גלי אליוט מראה שאנחנו בעיצומו של תיקון מורחב וספציפית ברגל C
המורכבת מ 5 תתי גלים כשאני ינסה לרכב בשורט על גל 5.
2 אופ קיימות לכניסה לטרייד; אגרסיבית מיידית/בחזרת המחיר למעלה ליצירת פסגה כפולה.
יעד מצוין בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.
הערה:
הערה: זה היה הטרייד הקודם במניה זאת
הערה: טרייד יצא לדרך
הערה: נכנסתי שורט בשער 93.83 עידכונים בהמשך
הערה: חזרנו למחיר הכניסה לאחר שהמחיר יצר דאבל טופ כמו הסנריו באדום
אני מאמין ששבוע הבא אקטוף את הפירות
הערה: רווח של 5.5$ למניה -סטופ עובר לכניסה עד להגעה ליעד

תגובות