danielsh1010

הגיע הזמן של BA לפרוץ למעלה? (לונג)

לונג
NYSE:BA   Boeing Company (The)
חברת BA נפלה חזק בגלל הקורונה, ודשדשה בתקופה האחרונה על אזור ה200-220.
לאחרונה, יצאו החיסונים ויש התקדמות בכל העולם בנושא של יציאה מהקורונה.
התהפכות סקטורים יכולה להוביל למצב בו המניה תעלה בצורה משמעותית עקב המחשבה של משקיעים שתכף יחזרו הטיסות ואיתן המניה תטוס.
נוסף על כך ניתן לראות שאנחנו מתקרבים לנקודת התנגדות די בולטת ופריצת משולש שוורי

תגובות