GalItskovich

שורט במניית BAC

שורט
NYSE:BAC   Bank of America Corporation
צפיות ‎79‎
3
המניה יוצאת מאזור הערך כאשר היא פורצת את ממוצע פשוט 500 ואחרי שפרצה את ממוצע פשוטו 200
היציאה מאזור הערך מתבצעת במחזורים גבוהים