Omri_Chen1988

חיפוש הזדמנות השקעה אטרקטיבית מתחום הפיננסים - פרק ג'1

NYSE:BAC   Bank of America Corporation
כיצד חלוקת דיבידנד משפיע על מחיר המניה דוגמא לפי BANK OF AMERICA CORPORATION

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.