dvirher

מניית BBT המשך מהלך מדורג כלפי מעלה.

לונג
NYSE:BBT   None
ניתן לראות כי המניה כרגע במהלך עליות לאחר תיקון בטווח הזמן הקצר

RSI מראה התחזקות עליות הדרגתית. כרגע לאחר פריצה של קו התנגדות בדרך לקו ההתנגדות הבא למהלך של 2%

כניסה בMKT יעד ב52.6

תגובות