eyal676

BG-לונג

לונג
NYSE:BG   Bunge Limited Bunge Limited
BG-לונג
מחיר-83.62
המניה במגמה ראשית עולה כרגע בתנועה בתוך תעלה.
ניתן לראות איך כשבועיים לפני 2 מועדי הדוחות הקודמים המניה
עלתה בשיעור של כ-20% ואני מניח שגם הפעם נקבל תנועה דומה
לפני הדוחות הקרובים ב-4.5
במגמה המשנית-ניתן להבחין שלאחר תנועה עולה המחיר התכנס במלבן
בתנועה צידית/איסוף ,כשניתן להבחין בבירור במחזורי הקונים הגדולים
ממחזורי המוכרים בתוך המלבן ומעידים על רצון להמשך מגמת העלייה הראשית.
במגמה המינורית-קיבלנו פריצת משולש בנר פטיש,כשמיד לאחר מכן ביום המסחר
האחרון פרצנו את טווח המלבן במחזור גדול מהימים שלפניו תוך כדי התגברות מחזורים.
אני מצפה להמשך תנועה מעלה ליעדים המסומנים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.