eldad2305

מניית BIG

לונג
NYSE:BIG   Big Lots, Inc
צפיות ‎83‎
2
מניית BIG רשת מרכזי קניות
המניה בתוך תעלה עולה
המניה מבצעת ריברסל ונתמכת על קו התמיכה במחיר במחיר 43.00
בימים האחרונים המניה עולה ביחד עם המחזורים.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה