shaza1712

בלנדר - בהיפוך?

לונג
TASE:BLND   BLENDER FINANCE TE
מנית בלנדר מראה 3 סימנים חיוביים לכך שהתחילה היפוך מגמה כלפי מעלה
1. נר מעל קוו ממוצע נעם
2. MACD חיובי
3. RSI מעל קו 50
רמה התנגדות צפויות: 2270, 2470 ולבסוף 2760
אין באמור המלצה לביצוע פעולות
BLND
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.