liormeitar

BOOT בתעלה עולה ורמה מתחלפת

לונג
NYSE:BOOT   Boot Barn Holdings, Inc
צפיות ‎27‎
1
כפי שניתן לראות מניית BOOT בהתנהגות טכנית נהדרת!

מגיע כרגע חזרה לנקודה שהייתה בעבר התנגדות וייתכן מאוד שתוכל לשמש כנקודת תמיכה כרגע. עדיין בתוך התעלה.
גרף יפה מאוד.
אין באמור המלצה

תגובות