liormeitar

BOOT בתעלה עולה ורמה מתחלפת

לונג
NYSE:BOOT   Boot Barn Holdings, Inc.
כפי שניתן לראות מניית BOOT בהתנהגות טכנית נהדרת!

מגיע כרגע חזרה לנקודה שהייתה בעבר התנגדות וייתכן מאוד שתוכל לשמש כנקודת תמיכה כרגע. עדיין בתוך התעלה.
גרף יפה מאוד.
אין באמור המלצה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.