liormeitar

BOOT למה לתקן כמו השוק אם אפשר להמשיך לעלות?

לונג
NYSE:BOOT   Boot Barn Holdings, Inc.
חברת BOOT הינה רשת קמעונאות המתעסקת בהנעלה ולבוש.
כפי שניתן לראות בהרבה מניות בשוק לאחורנה אנו עדים לתיקון בתקופה האחרונה ומעבר לגרף מדשדש במגמה המשנית.
בגרף פה ניתן לראות איתנות טכנית והמשך בעליית מגמה ברורה כבר חודשים רבים.

אין באמור המלצה. אני אחפש עסקאות בהתקרבות הבאה של הגרף לחלק התחתון של התעלה העולה.

בהצלחה לכולם.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.