liormeitar

BOOT עם ספל ידית

לונג
NYSE:BOOT   Boot Barn Holdings, Inc
כפי שניתן לראות לפני מספר ימים מניית BOOT יצרה תבנית של ספל ידית והחלה בעליה למעלה.
העליה מצופה להיות כעומק הספל עד לרמות המצוינות בקו ההתנגדות.
מהלך שעדיין אפשר להצטרף אליו.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.