liormeitar

BOOT עם ספל ידית

לונג
NYSE:BOOT   Boot Barn Holdings, Inc
צפיות ‎87‎
2
כפי שניתן לראות לפני מספר ימים מניית BOOT יצרה תבנית של ספל ידית והחלה בעליה למעלה.
העליה מצופה להיות כעומק הספל עד לרמות המצוינות בקו ההתנגדות.
מהלך שעדיין אפשר להצטרף אליו.