nen6000

מניית BPOP - חוזרת למחירים שהיית בדיוק לפני שנתיים

שורט
NASDAQ:BPOP   Popular, Inc.
מניית BPOP - החברה מציעה שירותי חסכון ופיקדון ובנוסף גם הלוואות מסחריות ותעשייתיות, רב-משפחתיות מסחריות, נדל"ן מסחרי ומשכנתא למגורים.

המניה כבר תקופה ארוכה במגמת ירידה ברורה.

כעת שברה קו תמיכה, נפחים עולים בירידות, אינדיקטורים מסמנים על מומנטום שלילי.

יעד על הגרף.
סטופ 70.8

אין באמור המלצה לפעולה!

בהצלחה!