CME:BTC1!   חוזים עתידיים ביטקוין - CME
הנפילה האדומה לא כוסתה, העלייה הירוקה לא כוסתה, והעלייה והירידה האפורה-לבנה כוסתה.הקו האופקי האדום הוא פער קו K שנגרם מהעלייה בשנתיים האחרונות, ו הקו האופקי הירוק הוא פער קו ה-K שנגרם מהירידה בשנה האחרונה. , הקווים האפורים והלבנים הם כל הפערים שהושלמו בהיסטוריה של הביטקוין. המחיר הנמוך של הקו האדום הוא יותר מאשר מחיר גבוה של הקו הירוק. ההסתברות למלא את הפער בהיסטוריה היא 90%~100%. זה רק עניין של זמן עד שהפער יתמלא. הקו העבה בתמונה הוא פער גדול, והקו הדק הוא פער קטן. הקווים בתמונה זו יכולים לשמש במשך זמן רב.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy