ZhongBenCong001

קו תמיכה שוורי של BTC

BITSTAMP:BTCUSD   ביטקוין
תמיכת שוק השוורים של BTC ירדה פעמיים בקו הירוק התמיכה. הקו האדום העליון נופל זמנית מתחתיו וייגע ויפרוץ שוב את הקו האדום בשוק המאוחר יותר. הוא נגע בקו הירוק ארבע פעמים ב- סה"כ. לאחר מספר חודשים של תנודות הצידה, ובשוק השוורים של 2020, מספר הצעדים האחוריים כמעט זהה, ומספר הצעדים גבוה יחסית. לפי ההיסטוריה, זה מצב נורמלי.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.