Zohar_Leibovich

זאת מנייה שאצלי כבר מהרשימה השנתית לפני שנה

לונג
NYSE:BWA   BorgWarner Inc.
במעבר על מה קורה למניות שהכנתי ברשימת המניות השנתיות שלי בשנה שעברה, קפץ לי כעת איתות כניסה, ידוע שמאכלים טובים מתבשלים לאט.

לסוחרי ניתוח שיפוטי אנחנו נמצאים לקראת פריצת קו 'נקיק' הנחל על-ידי התמיכה האחרונה שנוצרה מתחת לקו מגמה שהוא קו הנקיק LPS

אפשר לבנות פוזיציה בשני שלבים או יותר - אני בוחר לפעול בו ע"פ שני שלבים - המשמעות היא הגדלה ככל שאני צודק וחיתוך מחיר טעות בחצי ככל שאני טועה.

ברכה והצלחה לכולם

Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
www.zohartrade.co.il
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.