orglaizer

BYND המשך מעקב

לונג
NASDAQ:BYND   Beyond Meat, Inc
- אחרי גל העליות קיבלה בלוק ב135 וירדה עד לתמיכה באיזור של 106-109$.
- הוכחת תמיכה והתהפכות מלאה תיתן איתות חיובי לעליה ותקיפה נוספת של ההתנגדות ב135$
- שבירה ונצטרך לעקוב אחרי התמיכה באיזור ה96-98$ ולראות איך המניה תתנהג שם.

אין באמור המלצה!!

תגובות