Yamit2000

אינדיקטור MACD - סוגי איתותים והגדרות

השכלה
NYSE:C   Citigroup, Inc
צפיות ‎115‎
10
אינדיקטור MACD משמש לזיהוי היבטים של המגמה הכוללת של נייר ערך. בעיקר מומנטום וכיוון המגמה הכללית. הסרטון כולל התייחסות לאפשרויות הגדרה של האינדיקטור ולשלושה סוגי איתותים בסיסיים:
1. חציית קו ה MACD את קו האיתות
2. חציית קו ה MACD את קו האפס
3. סטייה

,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)

תגובות