Omri_Chen1988

חיפוש הזדמנות השקעה אטרקטיבית מתחום הפיננסים - חלק ז

לונג
NYSE:C   Citigroup, Inc.
בעקבות פרסום הדו"ח מניית חברת CITI GROUP עולה ביותר מ-13% - בסרטון הבא נציג חתיכה בפאזל בניתוח הדו"ח רווח והפסד של החברה